Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Czytaj więcej

Nowe studia podyplomowe
UG i ASP
Design w przestrzeni społecznej

Czytaj więcej

Oferta wynajmu powierzchni użytkowej w obiekcie ASP
w Gdańsku

Czytaj więcej

Dołącz do nas


Nabór uzupełniający na studia stacjonarne
na rok akademicki 2017/2018

Czytaj więcej

Kulturalne Warsztaty Sztuki
i Designu w 2017 r.

Pragniemy dzielić się swoimi doświadczeniami, dlatego oprócz regularnej pracy dydaktycznej, wystaw, wykładów i dyskusji organizujemy dwa cykle warsztatów edukacyjnych.

Czytaj więcej

Partnerzy

Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP Logo ASP