Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Intermediów

Kierownik Katedry Intermediów:

prof. Grzegorz Klaman


Strona Katedry Intermediów:
www.facebook.com/aspintermedia