Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Fotografia Cyfrowa

Prowadzący:

Starszy wykładowca:
mgr Jarosław Bartołowicz


Zajęcia z Fotografii Cyfrowej są przeznaczone dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia i trwają przez jeden semestr.

Zajęcia te są rozszerzoną kontynuacją Podstaw Fotografii Cyfrowej, z naciskiem na pracę i rozwój własny studentów (ćwiczenie „Projekt własny”) poprzez korekty i konsultacje przeprowadzane przez prowadzącego zajęcia. Studenci poznają też techniki związane z edycją cyfrową fotografii dokumentacyjnej (wydarzenia, płaskie i przestrzenne obiekty), manipulowanie głębią obrazu (efekt 3D), złożone techniki kompozytowe.

Wszystkie aspekty fotografowania cyfrowego i edycji plików przeprowadzane są jako zestawy ćwiczeń zawierających zarówno prewizualizację, wizualizację, jak i postwizualizację obrazu fotograficznego.

Galeria