Pracownia Wzornictwa 1, Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego

Prowadzący:

prof. Marek Adamczewski

Asystent:

prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka


Program Pracowni Projektowania Produktu stale ewoluuje uwzględniając zmiany zachodzące w reprezentowanej dyscyplinie, jaką są obecnie sztuki projektowe oraz we wszystkich dyscyplinach pokrewnych i wspierających wzornictwo.

Podstawowym celem pracowni jest wykształcenie samodzielnego i odpowiedzialnego projektanta zdolnego do podejmowania zadań zespołowych.

Stwierdzenie: nie produkt, lecz człowiek jest celem, wypowiedziane przez czołowego wykładowcę "Bauhausu” w początkach istnienia nowoczesnego wzornictwa, jest programowym hasłem – założeniem pracowni. Podporządkowane mu są (a przynajmniej dążymy do tego, aby były) wszystkie działania.

Dobór tematów, hierarchia celów, sposób pracy, są realizacją procesu dydaktycznego, w którym proponujemy model wzornictwa głęboko humanistycznego, tworzącego – mamy nadzieję, przede wszystkim nowe wartości, a nie tylko nowe przedmioty.

Oprócz zapoznania studentów z technikami projektowymi, przekazania niezbędnej wiedzy – co stanowi bazę umożliwiającą pierwsze samodzielne kroki w wybranym zawodzie – pracownia zwraca uwagę na odpowiedzialność działań projektowych, uwzględniając zarówno determinujący w tym zawodzie czynnik czasu, jak i konieczność radzenia sobie z niepowodzeniami, oraz optymalizację działań projektanta, poprzez wyważenie wzajemnych relacji formy, funkcji i technologii.

Celem dydaktycznym pracowni jest przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania przedmiotów, struktur i systemów, rozumianych jako produkty (produkowanych seryjnie, dostępnych na rynkach, będących elementem działań marketingowych).

Galeria