Międzykierunkowy Zakład Technik Projektowania

mgr Grzegorz Zięcina
mgr Jakub Ossendowski
mgr Rafał Rzeczkowski