Pracownia Struktur Krajobrazowych

Prowadzący:

prof. Andrzej Pniewski

 

Pracownia struktur krajobrazowych obejmuje swoim zakresem aktywności dydaktycznej wszystkie działania twórcze, będące pretekstem do właściwego rozmieszczenia elementów w bliższej I dalszej przestrzeni, ich wzajemnych relacji oraz wyobraźni autora. Inicjuje powstanie jednolitej, uporządkowanej struktury kompozycyjnej, która posiada znamiona dzieła sztuki.

W czasie trwania zajęć analizowane są wszystkie zamierzenia oraz sposoby poszukiwań racjonalnych działań artystycznych. Zmieniająca się wokół nas przestrzeń wymaga od twórców sztuki użytkowej permanentnie prowadzonych badan, określających wartość I jakość oddziaływania interakcji społecznych. One stanowią integralny element tożsamości społecznej, która jest ukształtowana przez obrazy przestrzeni na podstawie indywidualnych I zbiorowych doświadczeń ludzkich.

“Struktury w krajobrazie” konstytuują zbiorowość I jej zachowanie w określonym obszarze, objętym interakcją. Tradycyjne obchodzenie świat czy, celebrowanie specjalnych okazji przyczynia się do wspólnej interpretacji zjawisk I specyficznego odczuwania wartości otaczającej przestrzeni. W wyobraźni twórcy powinna zaistnieć relacja pomiędzy wartościowaniem miejsc I zdarzeń a odrębnością i swoistym charakterem zbiorowości ludzkich. Strukturalna koncepcja miejsca rodzi się z wyobraźni, aby stanowić swoisty, społeczny, kanon kulturowy. Struktura krajobrazowa jest zbudowana przez twórcę z takich kanonów – wyobrażonych i uporządkowanych.

Galeria