Interdyscyplinarna Pracownia Architektury

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Asystent:
mgr inż. arch. Marcin Kasprowicz

 

Pracownia zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestrzeniami publicznymi, zwłaszcza w kontekście wartości dziedzictwa kulturowego. Przy projektowaniu dążymy do pełnego wpisania projektowanych obiektów w otoczenie, obejmującego nie tylko jego formę i estetykę, ale też warunki funkcjonowania. W ramach pracowni realizowane są zadania ukierunkowane na kreatywne, ale i praktyczne rozwiązania projektowe. Studenci opracowują projekty o różnych skalach, wymagające wszechstronnego warsztatu projektowego – od planowania, przez architekturę kubaturową i krajobrazu, po rozwiązywanie detali.

 

Galeria