Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Rzeźba to kształt i kolor, ale również skala i interaktywny potencjał, szczególnie tam, gdzie spotyka się z człowiekiem. Woda, światło, ruch – wszystkie te elementy mogą również współtworzyć obiekty zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach miejskich. Fantazje artystyczne staramy się zestawić z organizacją przestrzeni, rozwiązaniami technicznymi oraz z technologiczną praktyką.Celem pracowni jest zderzanie myślenia o formie z rzeczywistą skalą i materiałem zarówno w postaci projektowania większych obiektów, jak i realizowania tych mniejszych, aby Rzeźba nie była tylko sprawnością definiowania koncepcji, ale również umiejętnością stosowaną.

Galeria