Architektura Przestrzeni Kulturowych

Kierownik katedry: prof. ASP dr hab. Jan Sikora

 

Katedra powstała wychodząc naprzeciw współczesnym trendom w badaniu, ochronie oraz kształtowaniu krajobrazów i przestrzeni kulturowych, a w szczególności przestrzeni kulturowych miast. Powstanie i istnienie Katedry to także

naukowo-dydaktyczna odpowiedź na idee Europy regionów i na wspieranie jej lokalnych tożsamości. W efekcie działamy w zakresie ArchiKultury – kultury wrażliwego projektowania, u podstaw którego umieszczamy człowieka, środowisko, lokalną tożsamość miejsca oraz sztukę stosowaną, działając z perspektywy wzajemnego szacunku i dialogu. Realizujemy nowatorski program, dla którego nie znajdujemy bezpośredniego odpowiednika na innych pokrewnych kierunkach i uczelniach w Polsce. Architekturę przestrzeni kulturowych rozumiemy jako sztukę czytania kontekstu i twórczego w nim działania; sztukę wpisania się w czas, miejsce i kulturę; sztukę dopełniania i dowartościowywania lokalnych cech tożsamoścowych przestrzeni poprzez umiejętne dodawanie do nich następnych, współczesnych wartości.

 

Tekst w portalu Bryła dotyczący Architektury Przestrzeni Kulturowych:
http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21367018,architektura-przestrzeni-kulturowych.html

 

Pracownia Architektury Miasta
Prowadzący: dr Monika Zawadzka

Pracownia Struktur Krajobrazowych

Prowadzący: prof. Andrzej Pniewski, dr Rafał Setlak

 

Interdyscyplinarna Pracownia Architektury
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent: mgr inż. arch. Marcin Kasprowicz

Pracownia Przestrzeni Publicznych
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Jan Sikora

Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne
Prowadzący: prof. ASP dr hab. Marta Branicka