Akty prawne

 • Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów – pobierz
 • Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) – pobierz
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 – pobierz
 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000 – pobierz
 • Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Dz.U. 2018 poz. 1600 – pobierz
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 – pobierz
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 – pobierz
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 – pobierz
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r U. 2018 poz. 1457 – pobierz
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 – pobierz
 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 – pobierz
 • Ustawa Prawo Przedsiębiorstw z dnia 6 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 – pobierz
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U. 2017 poz. 1952 – pobierz