Wzory podań

 • Karta rejestracji konta sieci bezprzewodowej „Eduroam” ASP Gdańsk – pobierz
 • Podanie o wydanie nowej legitymacji studenckiej – pobierz
 • Podanie o przeprowadzanie dyplomu poza uczlenią – pobierz
 • Podanie o zmianę pracowni projektowej/artystycznej – pobierz
 • Przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej – pobierz
 • Przesunięcie terminu obrony dyplomu – pobierz
 • Uczęszczanie na zajęcia awansem – pobierz
 • Wniosek o Indywidulany Program Studiów – pobierz
 • Wniosek o przeniesienie do ASP w Gdańsku – pobierz
 • Wniosek o przyznanie Indywidulanej Organizacji Studiów – pobierz
 • Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego – pobierz
 • Wniosek o wpis warunkowy – pobierz
 • Wniosek o wyrażanie zgody na przeniesienie na inną uczlenię – pobierz
 • Wniosek o powtarzanie semestru – pobierz
 • Wniosek o wznowienie studiów – pobierz
 • Upoważnienie do pobierania kluczy z portierni i dostępu do pomieszczenia – pobierz