Kalendarz Roku Akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

po aktualizacji 04.05.2020

Zarządzenie Rektora nr 44/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

 

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:

Semestr zimowy: 01.10.2019 – 10.02.2020

Semestr letni: 14.02.2020– 30.09.2020

 

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

Semestr zimowy: 01.10.2019 – 23.12.2019

                             07.01.2020– 03.02.2020

Semestr letni: 14.02.2020 – 09.04.2020

                        15.04.2020– 14.06.2020

 

W roku akademickim 2019/2020 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

SEMESTR ZIMOWY

1. Sesja egzaminacyjna: 4.02.2020 – 10.02.2020

2. Sesja poprawkowa 17.02.2020 – 23.02.2020

3. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do elektronicznego indeksu: 28.02.2020

 

SEMESTR LETNI

1. Sesja egzaminacyjna: 15.06.2020 – 30.06.2020

2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do elektronicznego indeksu: 07.07.2020

3. Sesja poprawkowa 17.08.2020– 24.08.2020

4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do elektronicznego indeksu: 26.08.2020

 

W roku akademickim 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi są:

1. przerwa świąteczna: 24.12.2020 –06.01.2020;

2. przerwa semestralna: 11.02.2020 – 13.02.2020;

3. przerwa świąteczna: 10.04.2020 – 14.04.2020;

4. przerwa wakacyjna: 01.07.2020 – 30.09.2020;

5. dni ustawowo wolne: 01.11.2019, 11.11.2019, 06.01.2020, 01.05.2020, 11.06.2020

Okres od 26 sierpnia do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickie