Kalendarz Roku Akademickiego

2018/2019

Ważna informacja:
Zarządzenie Rektora nr 31/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Inauguracja Roku akademickiego 2018/19
12.10.2018 (Duża Aula)

Semestr zimowy
01.10.2018–03.02.2019   

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01–03.02.2019

Sesja poprawkowa semestru zimowego

11.02–17.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

22.02.2019


Semestr letni
8.02.2019–30.09.2019

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.06–09.06.2019

Sesja poprawkowa semestru letniego

16.09–22.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

27.09.2019


Sesja Dyplomowa
Studia I stopnia

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie  

10.06.2019

Egzaminy dyplomowe

11.06–16.06.2019


Studia II stopnia i studia jednolite magisterskie

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie 

10.06.2019

Egzaminy dyplomowe

11.06–12.07.2019


Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2018/2019

Przerwa świąteczna

24.12–02.01.2019

Przerwa semestralna

04.02–07.02.2019

Przerwa świąteczna

19.04–23.04.2019

Przerwa wakacyjna

10.06–30.09.2019

Dni wolne

01.11.2018, 01.05.2019,  03.05.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku akademickim

02.11.2018, 02.05.2019

 

Okres od 23 września do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akadmickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020