Kalendarz Roku Akademickiego

2019/2020

Ważna informacja:

Zarządzenie Rektora nr 32/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


Inauguracja Roku akademickiego 2019/20
11.10.2019 (Duża Aula)

Semestr zimowy
01.10.2019–10.02.2020  

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

04.02–10.02.2020

Sesja poprawkowa semestru zimowego

17.02–23.02.2020

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

28.02.2020


Semestr letni
14.02.2020–30.09.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

08.06–14.06.2020

Sesja poprawkowa semestru letniego

14.09–20.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

25.09.2020


Sesja Dyplomowa
Studia I stopnia

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie  

15.06.2020

Egzaminy dyplomowe

16.06–21.06.2020


Studia II stopnia i studia jednolite magisterskie

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie 

15.06.2020

Egzaminy dyplomowe

16.06–26.06.2020


Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2018/2019

Przerwa świąteczna

24.12.2019–06.01.2020

Przerwa semestralna

11.02.2020–13.02.2020

Przerwa świąteczna

10.04.2020–14.04.2020

Przerwa wakacyjna

19.06.2020–30.09.2020

Dni wolne

01.11.2019
11.11.2019
06.01.2020
01.05.2020
11.06.2020

 

Okres od 21 września do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akadmickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.