Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

Prezes: Zuzanna Bartkowska
Wiceprezes: Patrycja Walaszek
Skarbnik: Katarzyna Kocur

 

Opiekun projektowo-naukowy: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak, mgr Adrian Leszczuk

Działalność Koła Naukowego PROCES koncentruje się na organizowaniu warsztatów, podczas których uczestnicy poznają sztukę kaligrafii, tajniki warsztatu ceramika, techniki introligatorskie, a także proces szycia, który pozwolił wykreować dla dzieci z domu dziecka misie – przytulanki. Ponadto Koło angażuje się w edukację poprzez organizowanie projekcji filmów związanych z szeroko pojętym designem, ale również klasyki kina, np. filmy Charliego Chaplina w ramach Designerskiego Klubu Filmowego (DKF). Dla osób zaangażowanych w działalność koła, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce, możliwe są wyjazdy na Targi Designu w Eindhoven, Mediolanie, a także do muzeum Bauhausu w Dessau.

 

Cele Koła Naukowego PROCES:

  • propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni;
  • organizowanie warsztatów i plenerów projektowych;
  • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła;
  • tworzenie magazynu Kierunku Wzornictwa;
  • propagowanie czynnej działalności projektowej członków Koła, zarówno w ramach aktywności Koła Naukowego, jak również poza nim;
  • ścisła współpraca z organami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Kontakt:

proces.knw@gmail.com

facebook.com/knwproces