I Inni

Zarząd:
Prezes: Ewa Staśkiewicz
Vice-Prezes: Patrycja Cichosz
Opiekun: Mateusz Pęk

 

Celami Koła są:

  1. rozwijanie i promowanie działalności artystycznej, naukowej i badawczej studentów zrzeszonych w Kole
  2. realizacja szeroko pojętych projektów i działań wizualnych o charakterze artystycznym i edukacyjnym
  3. rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie krytyki i promocji sztuki, zarządzania projektami artystycznymi
  4. rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie realizowania prac badawczych  i naukowych z obszaru sztuki malarskiej
  5. rozwijanie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych scalających malarstwo z przestrzenią publiczną
  6. namysł nad medium malarskim i jego funkcją w budowaniu obrazu współczesności
  7. przekraczanie autonomii dzieła malarskiego w celu odnalezienia jego innych funkcji(przestrzeń publiczna/intermedia)
  8. rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz kulturalnymi

Cykl spotkań "Herbatka dla Dwojga"

Czym jest „Herbatka dla dwojga"? To próba konfrontacji twórczości pary artystów z publicznością. Przez większość czasu głos w dyskusji należy jednak tylko do widzów. Moderowana rozmowa może ujawnić nowe tropy interpretacji zaprezentowanych prac oraz pozwala samemu artyście na inne spojrzenie na swoją twórczość. Celem „Herbatek..." jest oswojenie młodych twórców z publiczną obroną prac. Także dla zgromadzonych gości wydarzenie to stanowi okazję do próby podjęcia dyskusji o sztuce. Oczywiście, przy filiżance herbaty.

https://www.facebook.com/325malarzy/