Galeria START

Międzywydziałowe Koło Naukowe

 

Rok założenia: 2012

Przewodniczące:

Dominika Gdaniec, Agata Zielińska

Opiekun artystyczno-naukowy: prof. ASP dr hab. Adam Kamiński

 

Galeria START funkcjonuje od kwietnia 2012 r. w ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej głównym celem jest wspieranie aktywności artystycznej studentów i ich popularyzowanie poza murami Akademii. Poprzez wystawy i współpracę z ośrodkami sztuki i kultury, młodzi artyści, prezentujący swoje prace z ramienia Galerii, mają okazję do zaprezentowania się na swoich pierwszych wernisażach lub przedstawienia nowopowstałych dzieł i projektów.

Członkowie Galerii to osoby wrażliwe na piękno, a tym samym mające silne temperamenty i predyspozycje do pracy w dziedzinie art. Razem tworzą interdyscyplinarny zespół, którego uwaga skupiona jest na kreatywnym podejściu do upowszechniania sztuki, poza innymi obowiązkami i tokiem nauczania. Zaangażowanie w funkcjonowanie Galerii START daje możliwość nawiązania kontaktów z licznymi ośrodkami kultury oraz z osobami bezpośrednio związanymi ze sztuką, kulturą, projektantami – muzykami, tancerzami, jak i tymi dbającymi o prawną, funkcjonalną i techniczną stronę wystaw. Poza tym, studenci rozpowszechniają swoje działania w mediach społecznościowych, nawiązując w ten sposób współpracę z profesjonalistami w dziedzinie marketingu.

Galeria stara się dbać o jakość wystawianej sztuki – otwarta dyskusja i konstruktywna krytyka mobilizuje członków do współpracy, poszerza ich horyzonty dając źródło nowych idei odnoszących się do przyszłych działań.

Ostatnie wydarzenia organizowane przez Galerię to między innymi wystawa Pracowni Mebla (prof. Halina Kościukiewicz oraz mgr Filip Ludka) oraz prezentacja filmów z Pracowni animacji (dr Robert Turło) połączone z pokazem mody Patryka Wojciechowskiego w gmachu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (2018), współpraca z WL4 (2016), Stocznią Gdańską (2017), Akademią Muzyczną w Gdańsku (2017, 2018), Zatoką Sztuki (2018) oraz wystawa wieńcząca współpracę studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dotycząca tygodniowej realizacji projektu mieszkania pod kierownictwem Architekt Marty Matelier (2017).

 

Kontakt:

galeria.start@asp.gda.pl

facebook.com/GaleriaStudenckaStart