FAK

Międzywydziałowe Koło Naukowe FAK – Feministyczna Akcja Kreatywna

Opiekunka: dra Katarzyna Lewandowska

 

Zarząd:

Justyna Aksinowicz – prezeska
Daria Szarmach – wiceprezeska
Kasprzak Paweł – skryba

 

Celem działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego FAK – Feministycznej Akcji Kreatywnej jest szczególne zwrócenie uwagi na obszar szeroko rozumianego wykluczenia. Współczesne perspektywy feministyczne w sposób wyraźny eksplorują w teorii i w praktyce figurę Innego, bardzo często traktowany jako obcy, tym samym niebezpieczny bo nieznany. Aktywizm na rzecz istot ludzkich i nieludzkich stanowi podstawę dla feminizmu, który ukierunkowany jest na troskę  wobec wszystkich czujących istot. Wykorzystujemy narzędzie nam bliskie, czyli sztukę, przez którą należy zmieniać zdegradowaną przez człowieka rzeczywistość. Obca jest nam struktura wertykalna, czy centralna. Nasze działania powinny mieć charakter równościowy, współodczuwający, empatyczny i niewykluczający. Ważna jest dla nas praca kolektywna oparta na zaufaniu i szacunku. Animal Liberation/Human Liberation.