Bio-Media

Opiekun Koła: Jarosław Czarnecki (Elvin Flamingo), Prodziekan ds. Intermediów
Prezes: Magdalena Nowicka
Zastępca: Maciej Lewandowski
Sekretarz: Dominika Kamińska

Siedzibą koła jest Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Koło współpracuje z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jesteśmy otwarci dla każdego innego wydziału i szkoły. Wszelkie informacje dotyczące koła będzie można uzyskać śledząc nas na fb i instagramie.

Facebook: www.facebook.com/MiedzyuczelnianeKoloBioMedia
Instagram: www.instagram.com/bio__media

Cele Koła:

  • stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia Nauki-Biologii ze Sztukami Pięknymi BIO-ART;
  • promowanie/popularyzowanie sztuki Bio-Art oraz poszerzanie wiedzy z zakresu Art&Science;
  • rozwijanie współpracy z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Zadania Koła:

  • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów;
  • umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników;
  • zdobywanie wiedzy na temat Biologii i Intermediów oraz łączenia ich.

Nasze cele osiągamy poprzez:

  • owocną współpracę z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Biotechnologii UG;
  • organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, wystawach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;
  • organizowanie wystaw – efektów działania na Wydziale Biologii UG;
  • prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych na terenie UG