304

Wydział Grafiki / Kierunek Grafika Artystyczna

Rok założenia: 2019

Zarząd:
Olga Lewandowska, Kamil Kak, Monika Walenciejczyk

Opiekun artystyczno-naukowy:
dr Łukasz Butowski

 

Cele Koła:
a. stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań,
wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień warsztatowych i artystycznych związanych
z klasycznymi technikami graficznymi,
b. prowadzenie działalności popularyzującej dorobek artystyczny i naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
c. upowszechnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu grafiki artystycznej, aktualnych wystaw
i konkursów graficznych,
d. popularyzacja wiedzy o możliwościach technologicznych z zakresu druku,
e. promowanie prac studentów oraz wizerunku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
f. rozwijanie współpracy ze środowiskami Akademickimi w Polsce oraz trójmiejskimi
ośrodkami kultury,
g. poszerzanie świadomości z zakresu kultury i aktualnych trendów na festiwalach i konkursach artystycznych.

Zadania Koła:
a. rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów,
b. poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z obszarem działania Koła,
c. umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników,
d. zdobywanie wiedzy na temat grafiki artystycznej.


Kontakt:
lukasz.butowski@asp.gda.pl