Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Rok akademicki 2019/2020

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Wniosek stypendialny należy wypełnić następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia, (oryginał należy mieć przy sobie do wglądu), złożyć w Dziale Kształcenia, pok. 101.

W dniach 14 – 22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 7).