Rodzaje stypendiów

KRD.jpg

Stypendia i Granty dla Doktorantów 
  • Porozumienie z dnia 26.11.2018 r.  w sprawie wysokości stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2018/2019 – pobierz
  • Komunikat Rektora nr 3 w sprawie zmiany terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 określonych w komunikacie nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 – pobierz
  • Komunikat Rektora nr 2/2018 w sprawie terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/19 – pobierz
  • Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28.09.2018 – pobierz
  • Akty prawne – przejdź
  • Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 17.12.2018 – pobierz
  • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 22.12.2017 – pobierz
  • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 – pobierz
  • Porozumienie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 – pobierz
  • Aneks z dnia 1.12.2017 r. do Porozumienie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 – pobierz