Samorząd

Struktura Samorządu Doktorantów
ASP Gdańsk 2019-2020

Rada Samorządu Doktorantów

Przewodnicząca: mgr Teresa Płotkowiak
Vice przewodniczący: mgr Krzysztof Nowicki
Sekretarz: mgr Agnieszka Hubeny-Żukowska
Członek: mgr Agata Read

Załączniki:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów- pobierz
  • Zarządzenie nr 5/2020 Rektora z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Regulamin Samorządu Doktorantów – pobierz
  • Uchwała Senatu nr 190/2014 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie stwierdzenia zgodności uchwalonego przez Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Kodeksu etyki doktoranta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Załącznik nr 1, Kodeks etyki doktoranta ASP w Gdańsku – pobierz