Informacje

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowe: buwiwm.edu.pl

Kierownik Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich: prof. Krzysztof Gliszczyński

Skład Rady Programowej Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku:

 • Prof. Jan Szczypka – Kierunek Intermedia
 • Prof. Janina Rudnicka – Kierunek Rzeźba
 • Dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP – Kierunek Architektura Wnętrz
 • Dr hab. Robert Florczak, prof. ASP – Kierunek Malarstwo
 • Dr hab. Jacek Staniszewski, prof. ASP – Kierunek Grafika
 • Dr hab. Bogumiła Jóźwicka, prof. ASP – Kierunek Wzornictwo
 • Dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, prof. ASP – Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych

Załączniki:

Rok akademicki 2018/19

 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019 – pobierz
 • Terminy obowiązkowych zajęć dla doktorantów w roku akademickim – pobierz
 • Terminy zajęć obowiązkowych dla doktorantów  II roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019-2020 – pobierz

 • PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 – pobierz