Malarstwo, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Malarstwo

KIERUNEK: Malarstwo

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Wyniki rekrutacji ->>

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.06.2020

godz. 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

30.06.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

01.07–07.07.2020

 

ETAP  WSTĘPNY PRZESŁANIE PORTFOLIO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Portfolio wraz z dokumentami w formie elektronicznej na adres:  malarstwo.jednolite@akademia.gda.pl

 

Termin nadsyłania Portfolio: od 01.07.2020 od godziny 8:00,  do 07.07.2020 do godziny 23.55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

 

Portfolio wraz z dokumentami powinno zawierać:

1. Prace malarskie wykonane w dowolnej technice (np. tempera, gwasz, olej, akryl na papierze, tekturze, płótnie ) min. 10, max. 25 realizacji. Mile widziane są przede wszystkim realizacje przedstawiające studium martwej natury, studium postaci, jak również np. portret, pejzaż, prace z wyobraźni.

2. Prace rysunkowe wykonane w dowolnej technice (np. ołówek, węgiel, tusz na papierze, tekturze) min.10, max.25 realizacji. Mile widziane są przede wszystkim realizacje przedstawiające studium martwej natury, postaci oraz np. portret, pejzaż, prace z wyobraźni.

3. Dodatkowo kandydat może zaprezentować w Portfolio także innego rodzaju realizacje artystyczne np. prace multimedialne, filmy, fotografie itp. Maksymalna ilość: 10 prac. Nie jest to obowiązkowe.

4. List motywacyjny – Kandydat jest zobowiązany do napisania i załączenia podpisanego listu motywacyjnego adresowanego do Dziekana Wydziału Malarstwa, w którym w kilku zdaniach umotywuje swoją wolę studiowania na Kierunku Malarstwo.

5. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

6.  Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

 

Wymagania formalne :

1.Wszystkie prace rysunkowe i malarskie powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem – trwale piszącym narzędziem.

2. Dokumentację fotograficzną prac należy wykonać przy bardzo dobrym oświetleniu (najlepiej dziennym), kadr poszczególnych fotografii powinien obejmować tylko pracę lub pracę na neutralnym tle. Każda fotografia powinna być wykonana frontalnie, bez skosów i zniekształceń oraz zapisana w rozmiarze: dłuższy bok min. 2000 – 3500 piks.

3. Portfolio / Prezentacja prac malarskich, rysunkowych oraz dodatkowych realizacji artystycznych (np. prac fotograficznych) powinna być przygotowana jako jeden wielostronicowy plik PDF (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

4. Wymogi formalne dotyczące plików video:

- fragment video max. 30 sek. w postaci skrótu lub trailera. W przypadku gdy oryginał przekracza wymagany czas, sugerujemy zapis w standardowych formatach video (np. .mp4). Można załączyć max. 3 pliki video.

 5. Każda praca zamieszczona w portfolio powinna być opisana wg poniższego schematu:

• nazwisko i imię

• liczba porządkowa

• tytuł pracy

• rok powstania

• wymiary oryginału w cm

• technika wykonania

(np.Kowalski_Jan_01_Martwa_natura_2020_100x70 cm_akryl_na_plotnie)

6. Kandydat jest zobowiązany do załączenia listy z opisem prac: dokument PDF opisany nazwiskiem i imieniem. Lista powinna zawierać numerację zgodną z tą zawartą w opisach pojedynczych prac, wg wzoru: liczba porządkowa, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), technika wykonania, tytuł;

(np. 01. Martwa natura, 2020, 100x70 cm, akryl na płótnie)

 

Komplet, Portfolio z dokumentami należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik.

Załącznik z Portfolio wraz z dodatkowymi plikami multimedialnymi (video) oraz dokumentami nie powinien przekroczyć 25 MB.

Nadesłanie niekompletnego Portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

 

09.07–13.07.

2020

I ETAP  -  PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO

 Przegląd oraz ocena prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy  i przeprowadzany jest z zastosowaniem systemu punktowego.

 

14.07.2020

godz. 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

(Przesłanie na konta kandydatów informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00).

Miejsce: strona internetowa  www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

15.07-17.07.2020

 

II ETAP – Rozmowa Kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata przesłanych w Portfolio drogą elektroniczną. Będzie miała  na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata, z jego predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz jego zainteresowaniami z zakresu problematyki wybranego kierunku oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości.

Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

21.07.2020

godzina 15:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU   godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11.08–21.08.2020

(z wyjątkiem 17.08)

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 28 osób.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na Wydziale Malarstwa to niepowtarzalna atmosfera tworzona przez ludzi, których połączyła pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i dzieł z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.