Opłaty

Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie.

Zasady pobierania opłat za te usługę, ich wysokość oraz wzór umowy o warunkach odpłatności określają odrębne przepisy wewnętrzne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.

  • Tabela wysokości opłat związanych z przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (21,7 KB) docx
  • Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (151 KB) docx

Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku należy wpłacać na konto bankowe Uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6
Bank Zachodni WBK S.A. ul. 3 maja 3
1 Oddział w Gdańsku
25 1090 1098 0000 0000 0901 5469

Ze wskazaniem w tytule wpłaty:
„Potwierdzanie efektów uczenia się na kierunku: ......” (Nazwa kierunku)