Limity

Limity miejsc na studia na danym kierunku, poziomie, profilu kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w ramach potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku:

Architektura wnętrz – 1 os.
Wzornictwo – 1 os.
Architektura przestrzeni kulturowych – 1 os.
Grafika – 1 os.
Intermedia – 1 os.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku:

Architektura wnętrz – 1 os.
Wzornictwo – 1 os.
Architektura przestrzeni kulturowych – 1 os.
Grafika – 1 os.
Intermedia – 1 os.

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku:

Malarstwo – 1 os.
Rzeźba – 1 os.