> Wyniki Rekrutacji Uzupełniającej 2020/2021

Rzeźba, jednolite magisterskie – Rekrutacja Uzupełniająca

16.09.2020

  • Alfabetyczna lista kandydatów wraz z ilością punktów, II etap – pobierz
  • Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną ilość punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów i limitem przyjęć – pobierz
  • Rankingowa lista kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów – pobierz

15.09.2020

  • Alfabetyczna lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz
  • Alfabetyczna lista kandydatów niedopuszczonych do II etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz

14.09.2020

Lista osób spełniających wymogi formalne zakwalifikowanych do I etapu / rozmowa rekrutacyjna – pobierz