Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Anna Sobecka

Biuro studiów podyplomowych:

mgr inż. Agnieszka Nawrot
e-mail: agnieszka.nawrot@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 70
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6, pok. 101