Zasady postępowania

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie.

Przyjęcie na Studia Podyplomowe DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ następuje na podstawie złożonego listu motywacyjnego oraz złożonych kompletnych dokumentów wraz z dowodem opłaty wstępnej.

Program studiów

pobierz

Wymagane dokumenty

 

  1. Ankieta osobowa (wygenerowana z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych)
  2. List motywacyjny
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro studiów podyplomowych:

ASP w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ulicy Tkackiej)
pok. 101
tel. 58 301 28 01 wew. 70

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 10:00–15:30
Wtorek 12:00–15:30
Środa – dzień bez przyjęć
Czwartek 10:00–15:30
Piątek 12:00–15:30

Harmonogram

1.07.2019
(poniedziałek)

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

ETAP I - Zarejestruj się w systemie IRK Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
2. Sprawdź poprawność danych.
3. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 

ETAP II – w IRK uzupełnij wymagane dane
1. Zaloguj się do IRK na swoje konto.
2. Zapisz się na wybraną edycję studiów podyplomowych.
3. Uzupełnij w systemie wymagane dane.
4. Wgraj zdjęcie.
5. Wygeneruj ankietę osobową.

30.09.2019
(poniedziałek)

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 24:00

do 04.10.2019
(piątek)

Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz z dokonaniem opłaty wstępnej

Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY   

Miejsce złożenia dokumentów: do godz. 15:30

Biuro studiów podyplomowych: ASP w Gdańsku ul. Targ węglowy 6 (wejście od ulicy Tkackiej).

pok. 101, tel. 58 301 28 01 wew. 70

11.10.2019
(środa)

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Godzina: 15:00O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w systemie IRK oraz strony internetowej asp.gda.pl.

 

Opłaty za studia

2.700,00 zł – Opłata semestralna w edycji 2019/2020

200,00 zł – Opłata wstępna wnoszona na etapie postępowania rekrutacyjnego jest wliczana do całości opłaty za usługi edukacyjne na ww. studiach podyplomowych. Opłatę wstępną należy wnieść najpóźniej do dnia 4.10.2019 roku.

 

Opłata wstępna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • w całości – gdy ww. studia podyplomowe nie zostaną uruchomione, ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów,
  • w całości – gdy ww. studia podyplomowe zostaną uruchomione, ale rezygnacja ze studiów zostanie dokonana w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć,
  • w części (proporcjonalnie do liczby pozostałych zjazdów) – gdy ww. studia podyplomowe zostaną uruchomione, ale rezygnacja ze studiów zostanie dokonana po upływie powyższego terminu

Zwrot opłaty wstępnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Biura studiów podyplomowych wraz z załączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty wstępnej.

W innych niż ww. przypadkach opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Limity przyjęć

Minimalnie: 22 osoby

Maksymalnie: 30 osób

W sytuacji nie wypełnienia limitu przyjęć przez słuchaczy edycja studiów podyplomowych może zostać nie uruchomiona.