Studia III stopnia

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie.

Wszelkie informacje odnośnie zbliżającej się rekrutacji będą zamieszczane regularnie zgodnie z postępującymi pracami nad nową koncepcją szkół doktorskich w ASP w Gdańsku.