Rzeźba, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2020/2021

Studia jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Rzeźba

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Rzeźba obejmuje dwa etapy.

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego
dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 40 pkt.
  • egzamin z rzeźby – 50 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności i predyspozycje artystyczne kandydata oraz analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego - 120 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest osobom wrażliwym na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność tej dyscypliny sztuki – od stuleci inspirującej, dynamicznej i stale poszerzającej swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w najpełniejszy sposób wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Często podejmują pracę dydaktyczną na uczelni macierzystej bądź na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów zawsze cechowała ponadprzeciętna kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.