Grafika, studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Grafika, specjalność Grafika Projektowa, obejmuje:

I etap

Przegląd teczki z pracami plastycznymi kandydata.

 1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 30 pkt.
 2. wymagane minimum – 20 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest analiza zrealizowanych przez kandydata zadań podanych na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w kontekście problematyki wybranego kierunku.

 1. maksymalnie do uzyskania – 25 pkt.
 2. wymagane minimum – 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 55 pkt.

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych. Dzięki temu absolwent posiada dobrze ugruntowaną znajomość historii sztuki i grafiki oraz znajomość technologii i możliwości wynikających z różnych technik graficznych oraz narzędzi projektowania cyfrowego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z zakresu materii fotograficznej, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej, podstawy montażu cyfrowego Jest przygotowany do świadczenia usług z zakresu projektowania graficznego.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów niestacjonarnych I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli m.in. stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową lub  malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, znak, logo, opakowanie, stronę www; przygotować animację, opracowanie graficzne i skład książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

 

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Reklamowa
 • Projektowanie www
 • Grafika Edytorska
 • Grafika Multimedialna
 • Projektowanie Ilustracyjne
 • Projektowanie Znaku
 • Pracownia Plakatu
 • Fotografia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.