Wzornictwo, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Wzornictwo obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:

Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierająca materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania -20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat,
z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

  1. maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w k­ontekście problematyki wybranego kierunku

  1. maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
  2. wymagane minimum – ­11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego - 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

*Portfolio

Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 2 letnich studiach magisterskich znajdują się pracownie takie jak: projektowania produktu, produktu przemysłowego, mebla seryjnego, okrętów, projektowania ergonomicznego, design eksperymentalny i komunikacja wizualna.