Studia III stopnia

Rok akademicki 2019/20

Studia stacjonarne III stopnia

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

W dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie:

sztuki piękne – na Wydziale Grafiki, Wydziale Malarstwa, Wydziale Rzeźby i Intermediów
sztuki projektowe – na Wydziale Architektury i Wzornictwa.