Aktualności

Light as a Creative Tool - documentation

2018-06-06
Sztuka w Przestrzeni Publicznej

 

Light as a Creative Tool  - Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty dla Studentów w Przestrzeni Publicznej.

Gdańsk ASP  - Młode Miasto / Hala Plenum 
    
8-12 maja 2018 

„On the edge of light and shadow is a space of ambiguity, an occurrence defined by the
relationship of contrary states, which oddly enough, exist in synergy”.

Michał Jarzębowski, ASP Gdańsk, uczestnik warsztatów LAACT

 

W drugim tygodniu maja 2018 odbyła się w Gdańsku pierwsza konferencja połączona z warsztatami dla studentów dotycząca nurtu light art w sztuce „Light as a Creative Tool”.

Konferencję, której pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest dr Robert Sochacki z pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej, a organizatorem gdańska ASP i Wydział Malarstwa otworzyła seria wykładów na Patio ASP. Swoje prezentacje wygłosili artyści - dydaktycy z polskich i zagranicznych uczelni oraz kuratorzy. Dzień zakończył się otwartą dla publiczności dyskusją z udziałem prowadzących wykłady, studentów i profesorów naszej uczelni.

Kolejne dni poświęcone były warsztatom dla studentów, które przebiegały w hali Planum na terenie Młodego Miasta, czyli terenów zabytkowych gdańskiej Stoczni. Warsztaty prowadzone były w małych grupach, gdzie każdy uczestnik mógł skorzystać z wiedzy, doświadczenia i umiejętności prowadzących-tutorów. Zajęcia poruszały różne aspekty light art w przestrzeni publicznej, od strategii kuratorskich, poprzez warsztat analogowy aż do technik cyfrowych i inkorporacji elementów interaktywnych. 

Warsztaty zakończone zostały 12 maja prezentacją prac/obiektów oraz instalacji stworzonych przez uczestników LAACT oraz specjalnym performancem audio-wizualnym na ruch, światło, muzykę i animację „Lightprint In Motion” stworzoną na żywo przez grupę artystów w trakcie tego dnia. 

Poruszane w trakcie Konferencji zagadnienia zostaną w przyszłym roku akademickim wydane w formie artykułów w trzech językach wraz z dokumentacją fotograficzną i wideo.

 


Pełna lista prowadzących wykłady i warsztaty wraz z afiliacją:

Bettina Pelz - Bremen, Niemcy - art director, kuratorka
University of the Arts Bremen / Department of Art and Design 

dr Martina Tritthart - Graz, Austria - artystka, wykładowca
FH Joanneum Graz, University of Applied Sciences / Department of Media & Design, Masterstudies Exhibition Design 

dr inż. Adam Mazikowski - Gdańsk, Polska  - naukowiec, wykładowca
Politechnika Gdańska / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Ingo Wendt - Saarbrücken, Niemcy - artysta, wykładowca 
University of Fine Arts - Hochschule der bildenden Künste Saarbrücken 

Aymen Gharbi - Tunis, Tunezja - art director, 
kurator niezależny, producent

Łukasz Szałankiewicz Zenial - Poznań, Polska - artysta, wykładowca
Collegium Da Vinci, Poznań / Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej

dr Alicja Jeziorecka - Poznań, Poland - artystka, wykładowca
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Wydział Malarstwa i Rysunku

Tarja Nieminen - artystka, wykładowca
University of Art and Design Helsinki / Media Department 

Karolina Halatek - Łódź, Polska - artystka
niezależna artystka wizualna

Anna Szynwelska, Michalina Domoń - Gdańsk, Polska - kuratorki
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Monika Jenowein Patyczek - Gdańsk, Polska - artystka
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Wydział Malarstwa

dr Agata Stępień - Kraków, Polska - artystka, wykładowca
Academia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Wydział Humanistyczny

Anna Rosa Rupp - Bremen, Niemcy - artystka, studentka
University of the Arts Bremen / Department of Art and Design

dr Robert Sochacki - Gdańsk, Polska - artysta
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Wydział Malarstwa, pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej
 

Creative Light as aTool

 

 

Light as a Creative Tool - International Conference and Workshop for Students in Public Space

Gdansk ASP - Young City / Plenum Hall

8 - 12 May 2018


„On the edge of light and shadow is a space of ambiguity, an occurrence defined by the
relationship of contrary states, which oddly enough, exist in synergy”.

Michał Jarzębowski, ASP Gdańsk, LAACT participant


First conference with workshop for students concerning light art in public space took part in the second week of May 2018 in Gdansk.

The conference, that main coordinator and head is dr Robert Sochacki and organizers are ASP Gdansk and Painting Department, started on Tuesday with a series of lectures at PATIO ASP. Artists, academics and curators from Poland and abroad gave their presentations. The day finished with an open discussion with the tutors, students and professors from our Academy.

During the next few days at Plenum Hall - Young City, in the historical area of Gdansk’s Shipyard, students participated in chosen workshop. Working groups were small and dedicated to focus on gaining experience, knowledge and specific skills from the tutors. The workshop were designed to refer to different areas of light art in public space, from curatorial strategies, through analogue methods, up to digital techniques and incorporating interactive elements.

Workshop were finished on 12ve of May with the presentation of artworks/objects and installations created by LAACT participants. A special audio-visual live performance with movement, light, music and animation „Lightprint in Motion” was also presented by a group of artists.

Themes and issues presented and disputed during the Conference will be printed in next years’ publication, as a three-lingual academic articles with photo- and video documentation.


A full list of tutors (lectures and workshop) with their affiliation:

Bettina Pelz - Bremen, Germany - Art Director, Curator 
University of the Arts Bremen / Department of Art and Design 

dr Martina Tritthart - Graz, Austria - Artist
FH Joanneum Graz, University of Applied Sciences / Department of Media & Design, Masterstudies Exhibition Design 

dr inż. Adam Mazikowski - Gdansk, Poland - Scientist 
Gdansk University of Technology /Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics 

Ingo Wendt - Saarbrücken, Germany - Artist 
University of Fine Arts - Hochschule der bildenden Künste Saarbrücken 

Aymen Gharbi - Tunis, Tunisia - Art Director, Curator 
independent curator, producer 

Łukasz Szałankiewicz Zenial - Poznan, Ponad - Artist 
Collegium Da Vinci, Poznan / Faculty of Informatics and Visual Communication 

dr Alicja Jeziorecka - Poznan, Poland - Artist 
The University of Arts in Poznan / Faculty of Painting and Drawing 

Tarja Nieminen - Helsinki, Finland - Visual New Media Designer 
University of Art and Design Helsinki / Media Department 

Karolina Halatek - Lodz, Poland - Artist 
independent visual artist

Anna Szynwelska, Michalina Domoń - Gdansk, Poland - curators
LAZNIA Centre for Contemporary Art

Monika Jenowein Patyczek - Gdansk, Poland - Artist
Academy of Fine Arts in Gdansk / Faculty of Painting

dr Agata Stępień - Krakow, Poland - Artist
AGH University of Science and Technology Krakow / Faculty of Humanities 

Anna Rosa Rupp - Bremen, Germany - Artist, Student 
University of the Arts Bremen / Department of Art and Design

dr Robert Sochacki - Gdansk, Poland - Artist 
Academy of Fine Arts in Gdansk / Faculty of Painting, Studio Art in Public Space

 

Experimental Improvised Audiovisual Performance - "Lightprint In Mo,on"

Paulina Czerek (Beniovska)

Ula Zerek, Tatiana Kamieniecka

Anna Rosa Rupp

Michał Labijak, Robert Sochacki

 

 

 

Studenci o warsztatach / students about the workshop:

„On the edge of light and shadow there’s a huge range of visual effects to explore. I learned more about how to use that range as a medium of artistic expression and a way of explaining a concept to the viewer.” Monika Reut, ASP Gdańsk

„Light is the most important element of creation and dramaturgy in theater performances. During the workshop I gained knowledge that I can now consciously use in my own work” Jakub Ł. Syrkowski, ASP Wrocław

„I wanted to discover a different aspect of lightning, lightning in purpose of art and how to use new light technologies and methodologies for shaping the emotional experience. Now I want to explore this special, ephemeral medium even more” Katarzyna Piróg, ASP Warszawa

„It was wonderful developing to collaborate with experienced artists. Light seems to be a grateful artistic tool for me as a painter. Besides, the industrial shipyard area is a dream place to creative work that ignites the imagination” Anna Szmuda, ASP Gdańsk

„I am interested in everything that is connected with the analog, as it is the basis of all modern. I broadened my understanding of new methods in creating images” Elena Vertikova, ASP Gdańsk

„I think there is much more to space than mere geometry; designer should take for consideration not only the way people walk, but also see and feel. Old masters like Louis Kahn seem to knew that, and I would want to get that either, that’s why I was taking part in the workshop” Ziemowit Belter, PG

 


wiecej zdjęc: http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/light-as-a-creative-tool,987#galeria


Organizator / Organiser:
Akademia Sztuki Pięknych w Gdańsku
Współorganizator / Co-organiser:
Wydział Malarstwa
Head of Conference:
dr Robert Sochacki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / 
Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Współfinansowane ze środków / Co-Funded by:
Miasto Gdańsk

Patronat Honorowy / Honorary Patronage:
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku

Partnerzy Light as a Creative Tool / Light as a Creative Tool partners:
Młode Miasto
Plenum
Olivia Business Centre
CSW Łaźnia
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP Gdańsk
ON Lemon Polska
Perrier

Patronat medialny / Media patronage:
trojmiasto.pl
Austriackie Forum Kultury Warszawa
DESIGN Magazine

Współpraca / Cooperation:
http://intunis.net/en/
http://collumina.de/

Biuro "Light as a Creative Tool" / the Office:
Joanna Jurga
Martyna Olszewska
Monika Jenowein Patyczek
Magda Nowak
Weronika Morawiec
Magda Dorota Wosztyl
dr Robert Sochacki

Ekipa Kreatywne Wsparcie Techniczne / Creative Technicians Crew:
Michał Labijak
Rico
Non Iron Group

Dokumentacja / Documentation:
foto: Mateusz Ochocki i Krzysztof Mystkowski
video: Konrad Kulczyński Videography


http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35611,23367432,na-poczatku-bylo-swiatlo-miedzynarodowa-konferencja-w-gdansku.html

 

Kontakt / Office:

general inquires and media:
lightart.gdansk@gmail.com
dr Robert Sochacki
robert.sochacki@asp.gda.pl

 

 

 

Light as a Creative Tool - documentation