Aktualności

Laureaci konkursu
o Nagrodę Eibischa 2018

2018-12-06
sukces

Miło nam poinformować, że  wśród laureatów konkursu dla młodych malarzy o Nagrodę Eibischa 2018 znalazły się 3 studentki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Jak podaje organizator, w tym roku do konkursu wpłynęła rekordowa ilość 606 prac zgłoszonych przez 243 artystów wywodzących się z akademii artystycznych i instytucji z całej Polski. Do Finału konkursu trafiło 34 twórców, spośród których  10 artystów otrzymało Wyróżnienia Honorowe.
Wśród zwycięzców znaleźli się: Edyta Hul, Aleksandra Kołwzan-Garczyńskiej oraz Maria Szachnowska z naszej Uczelni. Serdecznie gratulujemy!

W skład Jury Konkursu weszli Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch), prof. dr hab. Adam Myjak, prof. dr hab. Wojciech Zubala, prof.  Jacek Rykała oraz prof. Zdzisław Wiatr.


KONKURS O NAGRODĘ EIBISCHA
Każdego roku Fundacja im Franciszki Eibisch, zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się osiągnięciami artystów malarzy, których działalność przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.
Organizowany od 2004 roku Konkurs Fundacji im. Franciszki Eibisch  jest jedną ze znaczących  inicjatyw mających na celu promocję młodych artystów malarzy.
Od początku istnienia Fundacji do konkursu zgłoszono ok. 5,5 tysięcy prac pochodzących z niemal 2000 zgłoszeń twórców wywodzących się ze wszystkich środowisk akademickich i artystycznych w Polsce.  15-tu artystów zdobyło Nagrodę Eibischa (Grand Prix Fundacji), a 67-miu uhonorowano Wyróżnieniem Honorowym.
W dotychczasowych edycjach nagrodzeni zostali m.in. Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik, Magdalena Dreścik.
Artyści nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie w późniejszych latach swojej twórczości zdobywali stypendia akademickie, samorządowe i rządowe, wyróżnienia i nagrody w przeglądach, konkursach i biennale czy nominacje do "Paszportów" Polityki.
W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala (ASP Warszawa), Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).


EUGENIUSZ EIBISCH (1896-1987) -  artysta malarz, współtwórca nurtu koloryzmu w Polsce. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku przebywał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. Przyjaźnił się m.in. z Chaimem Soutinem, noblistą Rogerem Martinem du Gardem, którego zainspirował do stworzenia literackiej postaci Serge`a w powieści „Rodzina Thibault".
Wystawiał w galeriach prezentujących Amedeo Modiglianiego, współpracował ze słynnym marszandem Zborowskim oraz z Galerią Bernheim. Od 1945 był rektorem ASP w Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w ASP w Warszawie. Otrzymał liczne nagrody, m.in. nowojorską Nagrodę Guggenheima.
Jego dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Nagrodzone prace: https://www.dropbox.com/sh/vj6fieys8ggwukz/AAAB04bU2egplqU8QtiRS83Ua?dl=0

Laureaci konkursu
o Nagrodę Eibischa 2018