Studia Podyplomowe – trwa nabór

 

Rok akademicki 2018/19 - trwa nabór

Studia podyplomowe


Design w przestrzeni społecznej

 

 

Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe:
Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
Wydział Historyczny UG

Jednostki wspierające:
Wydział Nauk Społecznych UG.