Senat

Skład Senatu ASP w Gdańsku
Kadencja 2016–2020

Rektor: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich: prof. ASP dr hab. Adam Kamiński
Dziekan: prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Dziekan: prof. Katarzyna Józefowicz
Dziekan: prof. Sławomir Witkowski
Dziekan: prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki
Dyrektor: prof. ASP dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz

prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Janusz Akermann
prof. Jacek Zdybel
prof. Mariusz Białecki
prof. Anna Bem-Borucka

prof. ASP dr hab. Jacek Dominiczak
prof. ASP dr hab. Jacek Miler
prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
prof. Robert Florczak
prof. ASP dr hab. Robert Kaja
prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz
prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki
prof. Waldemar Marszałek

dr Paweł Gełesz
dr Tomasz Zmyślony
dr Rafał Setlak
dr Łukasz Butowski
dr Dominik Włodarek
dr hab. Przemysław Łopaciński
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik
dr Roman Nieczyporowski
dr hab. Leszek Krutulski

Studenci:
Julia Podsiadło
Krzysztof Zachaj
Ada Bartkowska
Monika Walenciejczyk
Paulina Tusk
Natalia Zalewska
Aleksandra Lewandowska
mgr Mariola Sarbiewska

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Agnieszka Nawrot