Dziekani Wydziałów i Dyrektor MINoS

Dziekani Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dziekan

prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz

Prodziekan ds. studenckich

prof. ASP dr hab. Maciej Świtała

Prodziekan

dr Paweł Gełesz

Dziekani Wydziału Grafiki

Dziekan

prof. Sławomir Witkowski

Prodziekan

dr Łukasz Butowski

Dziekani Wydziału Malarstwa

Dziekan

prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Aleksandra Jadczuk

Prodziekan ds. artystycznych i naukowych

dr Marek Wrzesiński

Dziekani Wydziału Rzeźby i Intermediów

Dziekan

prof. Katarzyna Józefowicz

Prodziekan

prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz

Prodziekan

dr Martyna Jastrzębska

Władze Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce

Dyrektor Instytutu

prof. ASP dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Kierownik Katedry Sztuk Plastycznych

dr Zbigniew Brzostowski