Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego';
 
Projekt pn.:
„Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku”
 
 
„Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 
 
 
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 
PRIORYTET: XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe
DZIAŁANIE: 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 
Czas realizacji projektu: 01.2010 – 12.2012 r.
Okres kwalifikowania wydatków 01.2007 – 06.2013
W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dnia 13 października 2014 roku, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panią prof. Małgorzatą Omilanowską i Rektor ASP w Gdańsku – Panią prof. Ludmiłą Ostrogórską:
 

całkowita wartość projektu: 25 073 456,10 PLN,

wartość wydatków kwalifikowalnych: 24 541 812,94 PLN w tym:

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 501 906,05 PLN

oraz z budżetu państwa: 8 039 906,89 PLN

 

 
Usprawnienie działalności dydaktycznej, naukowej oraz wystawienniczej poprzez poprawę infrastruktury i modernizację Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 
Uzasadnienia realizacji:
• wzrost atrakcyjności oferty kulturowej oraz dydaktycznej poprzez przeprowadzone prace modernizacyjne
• prowadzenie profesjonalnych wystaw i konferencji w auli, audytorium
• zwiększwnie ilości miejsc dla studentów i pracowników, 
• w wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.