Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kontakt

Główny specjalista ds. postępowań awansowych
mgr Monika Piasecka
awanse.naukowe@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01. wew. 60
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 135

 

Specjalista ds. postępowań awansowych
mgr Maria Klawa
awanse.naukowe@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01. wew. 60
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 135