Dokumenty do pobrania

 1. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – pobierz
 2. Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz
 3. Regulamin przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych przeprowadzanych przez Akademię Sztuk pięknych w Gdańsku – pobierz

  Załącznik nr 1, wniosek Do Rady Naukowej – pobierz
  Załącznik nr 2, wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski – pobierz
  Załącznik nr 3, kwestionariusz osobowy – pobierz
  Załącznik  nr 4, oświadczenie – pobierz
  Załącznik nr 5, efekty uczenia się, tabela – pobierz
  Załącznik nr 6, wniosek o wszczęcie postępowania – pobierz
  Załącznik nr 7, oświadczenie kandydata – pobierz
  Załącznik nr 8, wykaz osiągnięć – pobierz
  Załącznik nr 9, protokół z przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – pobierz
  Załącznik nr 10, Zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK – pobierz
 4. Uchwała Senatu nr 35/2019 w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

  Załącznik nr 1, Wykaz obowiązujących stawek wynagrodzeń dla promotorów, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnych – pobierz.pdf   pobierz.doc