Akty Prawne

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 67/2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w ASP w Gdańsku – pobierz
Zarządzenie Rektora nr 68/2019 w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w ASP w Gdańsku – pobierz

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa 2.0 – pobierz
Ustawa z dnia 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – pobierz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.11.2018 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – pobierz