Skład Komisji

Zarządzenie Rektora nr 71/2019 w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju naukowego – pobierz

Skład Komisji:

prof. Robert Kaja przewodniczący,
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak – Prorektor ds. nauki i ewaluacji,
prof. Katarzyna Józefowicz – przedstawiciel Wydziały Rzeźby i Intermediów,
prof. Sławomir Witkowski – przedstawiciel Wydziału Grafiki,
prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki – przedstawiciel Wydziału Malarstwa,
prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz – przedstawiciel Wydziału Architektury i Wzornictwa,
prof. Robert Florczak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
Barbara Kuchnowska – przedstawicieli samorządu studentów,
Magdalena Majewska – przedstawiciel samorządu studentów,
mgr Piotr Mosur – przedstawiciel samorządu doktorantów,
mgr Aleksandra Kobzdej – przedstawiciel samorządu doktorantów,
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska – z głosem doradczym,
dr Łukasz Butowski – z głosem doradczym,
dr Paweł Gełesz – z głosem doradczym,
dr Marek Wrzesiński – z głosem doradczym