Welcome to Poland

 


Kursy językowe – zaproszenie do składania ofert – pobierz

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania w programie Welcome to Poland, którego organizatorem jest NAWA, ogłaszamy nabór na darmowy kurs języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

W ramach projektu Going International zorganizujemy na naszej uczelni:

  • Kursy jedno i dwusemestralne
  • Na różnych poziomach zaawansowania
  • Kursy rozpoczną się w lutym 2020 i październiku 2020r.

Kursy te maja na celu podniesienie jakości komunikacji i obsługi studentów oraz gości z zagranicy przebywających a ASP w Gdańsku.

 

Szczegółowy harmonogram i zasady kwalifikacji pracowników zostaną podane po wstępnej rekrutacji.

Zgodnie z założeniami projektu liczba miejsc jest ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń w ramach dostępnych grup.

 

Kursy są zaplanowane dla ok. 100 pracowników ASP

Planowane jest utworzenie trzech grup dla pracowników administracji:

- poziom A1/A2 (przełamanie bariery komunikacyjnej, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, udzielanie podstawowych informacji dotyczących uczelni) – 8/10 osób

- poziom B1 (rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i znajomości przydatnych struktur językowych, nauka/doskonalenie umiejętności pisania maili, symulacje rozmów telefonicznych) – 2 grupy 8/10 osób

- poziom B2+/C1 (sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami, doskonalenie umiejętności pisania oficjalnych pism, przygotowywanie prezentacji w języku angielskim, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne) – 4/6 osób

oraz czterech grup dla pracowników dydaktycznych:

-poziom A2 (przełamanie bariery komunikacyjnej, poszerzenie słownictwa i zwrotów przydatnych podczas kontaktu ze studentami zagranicznymi) – 8/10 osób

-poziom B1 (rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i znajomości przydatnych struktur językowych, rozwijanie umiejętności formułowania zrozumiałych komunikatów i przekazywania wiedzy w języku angielskim oraz przygotowywania anglojęzycznych materiałów do zajęć) – 2 grupy po 8/10 osób

-poziom B2 (usprawnienie zdolności komunikacji w języku angielskim, poszerzenie zasobu słownictwa specjalistycznego, podniesienie kompetencji językowych w zakresie przekazywania wiedzy, prezentowania treści, przygotowywania materiałów dydaktycznych). – 6/8 osób

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w kursie za pomocą zgłoszenia, do którego link znajdziecie Państwo poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Zb4D04L0dYSvjMp14-2rp5Bgms3uquEb24hM7YBOgTc7fg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zgłoszenia należy przesłać do 15 listopada

 

Załacznik nr 1, Opis poziomów biegłości językowej – pobierz

załącznik nr 2, Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) – pobierz

 

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pok. 210

Maria Klawa
Hanna Świętnicka
international@asp.gda.pl
tel. 58 301 21 40