Kontakt

pok. 210
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 21 40
erasmus@asp.gda.pl

Główny Specjalista ds. współpracy i biura karier, koordynator programu Erasmus +

mgr Aleksandra Paciorkiewicz
aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

Hanna Świętnicka
hanna.swietnicka@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

Paulina Tomczyk
paulina.tomczyk@asp.gda.pl