Informacje dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+
 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.
Spotkanie będzie dotyczyło naboru na praktyki w roku 2020 oraz na studia w semestrze zimowym 2020/2021 i letnim 2020/2021.
Spotkania odbędą się trzykrotnie:

20 stycznia 2020 (poniedziałek), godz. 13:45 PATIO

22 stycznia 2020 (środa), godz. 14:00, Wydział Rzeźby i Intermediów, sala 17 P

24 stycznia 2020 (piątek), godz. 14:00, Wydział Grafiki, sala 203

Gdyby komuś z Państwa nie pasował żaden termin a już na tym etapie pojawiają się pytania dot. programu proszę pisać na adres erasmus@asp.gda.pl lub na facebooku: Erasmus ASP Gdańsk, dzwonić pod numer 58 301 21 40 lub przyjść do biura (pokój 210).

Na spotkanie zapraszamy również te osoby, które kończą studia w tym roku (jest możliwy wyjazd na praktyki dla absolwentów).


W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+.

Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.

Tabele rozkładu ocen Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierzDecyzja w sprawie zasad rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach projektu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2018/2019 (w ramach umowy KA 103-2018) z dnia 15.10.2018 (Rekrutacja uzupełniająca) – pobierz

Tabela nr 1 – Ocena kompetencji językowych – pobierz

Lista uczelni partnerskich – pobierz