Kierownik:
dr Iwona Dzierżko-Bukal

 

Naukowe Podstawy Projektowania
mgr Wojciech Charkin

 

Metodologia Projektowania
mgr Wojciech Charkin

 

Ergonomia
mgr Wojciech Charkin


Wiedza o projektowaniu
dr hab Marek Średniawa

 

Ergonomia w Projektowaniu
dr Tomasz Kwiatkowski

 

Elementy Geometrii Wykreślnej i Perspektywy
mgr inż. Bogumił Oświęcimski


Prawo Budowlane
mgr inż. Bogumił Oświęcimski


Rysunek Odręczny
mgr. inż. Bogumił Oświęcimski

 

Budownictwo Ogólne
dr Iwona Dzierżko-Bukal

 

Materiałoznawstwo
dr Iwona Dzierżko-Bukal

 

Instalacje
dr Iwona Dzierżko-Bukal

 

Techniki Wspomagające Projektowanie
mgr Robert Turło

 

Podstawy Konstrukcji
mgr inż. Anna Brzozowska
 

Kurs CAD - wizualizacje
dr Krzysztof Ludka

 

Problematyka Ochrony Zabytków
mgr Justyna Czyszek

 

Ochrona Własności Intelektualnej
mgr Małgorzata Matyka