prof. Mariusz Białecki


 

urodził się w 1966 roku w Sztumie. W latach 1986-91 studiował w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. St. Radwańskiego w 1991r. Prowadzi Pracownie Podstaw Rzeźby. Obecnie Prodziekan Wydziału Rzeźby Gdańskiej ASP.

 

1992 rok

Dyplomy 1990-91” BWA Sopot (I nagroda Ministra Kultury i Sztuki)

"Młoda Rzeźba Gdańska" Galeria Rzeźby - Gdańsk (Grand Prix)

Wystawa zbiorowa - David Multifestival - Kongres SIAC -  Barcelona

Debiut ’92 - Nagroda Wojewody Gdańskiego

1993 rok

Wystawa indywidualna - Galeria „EL” - Elbląg

Wystawa zbiorowa oraz Kongres SIAC - Kraków

1994 rok

Festival Sztuki „Prisma 2” - Oldenburg  (Niemcy)

Wystawa zbiorowa - Bruksela (Hiszpania)

1995 rok

Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie - Rust (Niemcy)

1996 rok

Instalacja „Grobu Pańskiego” Kościół Bartłomieja - Gdañsk

Wystawa z okazji 50-lecia uczelni - Aula ASP - Gdañsk

 „W Oranżerii” - Centrum Rzeźby - Orońsko

Instytut Polski - Londyn (Wlk.Brytania)

Konkurs na pomnik œw.Wojciecha w Gdańsku (wyróżnienie)

1997 rok

Sympozjum Rzeźbiarskie - Złote Piaski  (Bułgaria)

XIX Salon Elbląski - CS Galeria „EL” - Elbląg (I Nagroda Wojewody Elbląskiego)

1998 rok

Cultural Centre - Ronneby (Szwecja)

Nagroda Wojewody Elbląskiego za upowszechnianie ruchu artystycznego

Wystawa indywidualna - Prezbiterium Kościoła Trójcy - Gdańsk (przewód kwalif.Ist.) 1999 rok

Wystawa indywidualna - CS Galeria „EL” - Elbląg

Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Sztuki

Projekt i wykonanie statuetki - Nagroda Ministra Gospodarki za Eksport do Szwecji

 2000 rok

Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za działalność w dziedzinie kultury

 „Body&Soul” - Galeria „Artrium” - Bordesholm (Niemcy)

”Oliwa bliżej Gdańska - Gdańsk bliżej sztuki” - Galeria Artystycznej Inicjatywy – Oliwa             

 2001 rok

”Sztuka Rzeźby” PGS - Sopot

XXI Salon Elbl¹ski - Galeria „EL” - Elbląg (Grand Prix)

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Mal.-Rzeźb.- Strumica (Republ.Macedonii)

 „Art Gallery” Srtumica (Republ.Macedonii)

“Cultural Information Center”- Skopje (Republ.Macedonii)

2002 rok

Ogólnopolski konkurs na pomnik Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( I nagroda i realizacja)

Wizja Lokalna.Pokolenia" - Kino "Delfin" - Gdańsk-Oliwa 

2003 rok

 „Spotkania” -  Muzeum Miejskie -  Wrocław

Projekt rzeźby do Peres Peace Center w Tel Avivie (wspólnie z artystą rzeźbiarzem M.Kubiakiem)

2004 rok

”Spotkania Sztuki i Biznesu” - Stocznia Północna S.A. - Gdańsk

"Przestrzeń Intuicji" - XIV Międzynarodowe Biennale Rzeźby - Centrum Kultury ZAMEK - Poznań (uczestnik oraz przewodniczący jury)

Ogólnopolski konkurs na pomnik Jana Heweliusza w Gdańsku (wyróżnienie)

2005 rok

Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego

"Pamięć i Uczestnictwo" Wystawa na Jubileusz Sierpnia '80 i Solidarnoœci - Muzeum Narodowe - Pałac Opatów - Gdańsk

"Statuetka Gryfa " - Nagroda Marszałka za zasługi na rzecz rozwoju kultury w województwie pomorskim.

Sympozjum "Bałtycki Korytarz" - Centrum Sztuki Współczesnej - Gdańsk

"Eksploracja miejsca" - projekt i realizacja lapidarium cmentarza ewangelickiego w Rodowie

Sympozjum "Bałtycki Korytarz" - Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej -Kaliningrad (Rosja)

60-lecie ASP - Muzeum Narodowe - Pałac Opatów - Gdańsk

2006 rok

"Eksploracja miejsca"  - Gdańsk (habilitacja)

Odsłonięcie Pomnika Kazimierza III Wielkiego w Bydgoszczy

Międzynarodowe Triennale Rzeźby Poznañ 2006 „Wrażliwość” – Centrum Kultury Zamek - Poznań

 

Organizacja i prowadzenie Miêdzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko - Malarskiego "Pole Sztuk"  w Rodowie  1994-2006