Wojciech Charkin

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

mgra inż. Wojciecha Charkina
(1947 – 2019)

 

cenionego Pedagoga, wspaniałego Kolegę,

zatrudniony w latach 1978-2013 na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym składamy szczere kondolencje

Rektor, Senat oraz cała społeczność Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku