Studencie, oceń swoich nauczycieli akademickich

 

Zachęcamy do udziału w wypełnianiu ankiet studenckich dotyczących oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Ocena ta, a także Państwa uwagi odnoszące się do kwestii formalnych i merytorycznych związanych ze sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych, są każdorazowo analizowane przez ASP.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia w taki sposób, by umożliwić Państwu zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia po zakończeniu studiów pracy zawodowej.

Państwa udział w Ankiecie umożliwi nie tylko prawidłową identyfikację ewentualnych problemów, ale może stanowić także wskazówkę dla wykładowców w jakim kierunku powinni doskonalić sposób przekazywania i weryfikacji wiedzy w ramach poszczególnych przedmiotów.

W dniach 14 – 30 maja 2018 r. wytypowani przez samorząd studentów przedstawiciele będą rozdawać ankiety podczas zajęć. Poświęć swoje 5 min i miej wpływ na jakość kształcenia w Uczelni. Twoja opinia jest ważna!!!

 

Badanie ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Dziękujemy za poświęcony czas.